Friday, December 1, 2023

കർഷകർ സമാധാനത്തിൽ ഇനിയെന്ന് ജീവിക്കും?

Must read

റെയിസിലെ വിശുദ്ധ മാക്സിമസ് – November 27

എ.ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വി. മാക്സിമസ് ഫ്രാൻസിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം, ആശയടക്കം, എളിമ തുടങ്ങിയ പുണ്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് വളർന്ന മാക്സിമസിന്റെ ജീവിതം മാതൃകാപരമായിരുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ അദ്ദേഹം സമ്പത്തെല്ലാം ദാനം...

അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ വിശുദ്ധ കാതറിന്‍ – November 25

എ.ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയായിൽ ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിലോ രാജകുടുംബത്തിലോ ആണ് വി.കാതറിൻ ജനിച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.വിശുദ്ധയെപ്പറ്റിയുള്ള ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളില്ലെങ്കിലും പുരാതനകാലങ്ങളിലെ കുരിശുയുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ വിശുദ്ധയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി കാണാം.വിജ്ഞാനദാഹിയായിരുന്ന വി.കാതറിൻ...

AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്നുമുതൽ…

റൂഹാ മൗണ്ട്: ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് മുതൽ (2023 നവംബർ 23) ആരംഭിക്കുന്നു. നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ 2023 നവംബർ...

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് – November 21

പരി.കന്യകാമറിയത്തെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളായ യോവാക്കിമും അന്നായും ദൈവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ തിരുനാളിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. പരി. കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥമായ യാക്കോബിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിൻപ്രകാരം...

പാലക്കാട്: ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നിലനിൽക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല. ജീവന്റെ നിലനിൽപിന് ആഹാരം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതിനായുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ കർഷകർ വേണം. പക്ഷെ ആ കർഷകരുടെ ജീവന് ഇന്ന് എന്തുവില? ഓരോ അരിമണിക്കുപിന്നിലും കർഷകരുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ നിർവചിക്കാനാവാത്ത വിലയുണ്ട് എന്ന യാഥാർഥ്യം നാം മറക്കരുത്.

വയനാട്ടിൽ ഇന്നലെയും ഒരു കർഷകൻ ജീവനൊടുക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്തിനെന്നോ? കൃഷി നശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ. കൃഷി നശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കർഷകൻ ജീവൻ കളയണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആ നാശം സംഭവിച്ച കൃഷി ചെയ്യാൻ ആ കർഷകൻ ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്തത് ലക്ഷങ്ങളാണ്. ആ കൃഷി വിളവെടുത്തിട്ടുവേണം ആ കടംതീർക്കാൻ എന്ന മനക്കോട്ട കെട്ടി തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ആ കൃഷിയിൽ അർപ്പിച്ച് വന്ന ഒരു കർഷകന്റെ ജീവിതം തകർത്തത് ഈ വേനൽ മഴയാണ്.

വയനാട് ചെന്നലോട് സ്വദേശി പുത്തൻപുരക്കൽ സൈജൻ എന്ന ദേവസ്യയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഷംകഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. കടുത്ത വേനൽ മഴയിലും കാറ്റിലും കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വാഴകൾ നശിക്കുകയും ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം 15 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ബാങ്കിൽ നിന്നും കടമെടുത്തത്. ഈ കൃഷി വിളവെടുത്തിട്ട് ആ കടംതീർക്കാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നശിച്ചു. കർഷകനെ സംരക്ഷിക്കാൻ യാതൊരു നിയമവും എല്ലാ എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കടം വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ജപ്തി ചെയ്തുപോകും എന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടിയിരിക്കാം. ആത്മഹത്യയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം. കർഷകനുവേണ്ടി അവന്റെ ജീവനുവിലനൽകുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഈ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപുപോലും കർഷകന്റെ കയ്യിൽ ആണെന്ന് നാം മറക്കരുത്.

More articles

Latest article

റെയിസിലെ വിശുദ്ധ മാക്സിമസ് – November 27

എ.ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വി. മാക്സിമസ് ഫ്രാൻസിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം, ആശയടക്കം, എളിമ തുടങ്ങിയ പുണ്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് വളർന്ന മാക്സിമസിന്റെ ജീവിതം മാതൃകാപരമായിരുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ അദ്ദേഹം സമ്പത്തെല്ലാം ദാനം...

അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ വിശുദ്ധ കാതറിന്‍ – November 25

എ.ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയായിൽ ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിലോ രാജകുടുംബത്തിലോ ആണ് വി.കാതറിൻ ജനിച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.വിശുദ്ധയെപ്പറ്റിയുള്ള ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളില്ലെങ്കിലും പുരാതനകാലങ്ങളിലെ കുരിശുയുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ വിശുദ്ധയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി കാണാം.വിജ്ഞാനദാഹിയായിരുന്ന വി.കാതറിൻ...

AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്നുമുതൽ…

റൂഹാ മൗണ്ട്: ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് മുതൽ (2023 നവംബർ 23) ആരംഭിക്കുന്നു. നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ 2023 നവംബർ...

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് – November 21

പരി.കന്യകാമറിയത്തെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളായ യോവാക്കിമും അന്നായും ദൈവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ തിരുനാളിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. പരി. കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥമായ യാക്കോബിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിൻപ്രകാരം...

ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈവനിംഗ് നൂറാം എപ്പിസോഡിലേയ്ക്ക്…

റൂഹാ മൗണ്ട്: 2021ഡിസംബറിൽ Fr. Xavier Khan Vattayil RM Tv എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ആരംഭിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈവനിംഗ് ലൈവ് ശുശ്രൂഷ...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ruhanews/public_html/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ruhanews/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111