Wednesday, December 6, 2023

രക്തസാക്ഷികളായ വിശുദ്ധ ഫെലിസിറ്റായും ഏഴ് പുത്രന്‍മാരും – July 10

Must read

വിശുദ്ധ ബിബിയാന – December 02

വിശുദ്ധ ബിബിയാന December 02 ലേഖകൻ: ബ്രദർ ജെറിൻ PDM - Ruha Mount Media Team എ.ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വി.ബിബിയാനയുടെ മാതാപിതാക്കളായിരുന്ന ഫ്ലാവിയനും ഡഫ്രോസയും ക്രിസ്തുവിശ്വാസികളും രക്തസാക്ഷികളുമായിരുന്നു.റോമൻ പടയാളിയായിരുന്ന ഫ്ലാവിയൻ ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തെപ്രതി...

റെയിസിലെ വിശുദ്ധ മാക്സിമസ് – November 27

എ.ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വി. മാക്സിമസ് ഫ്രാൻസിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം, ആശയടക്കം, എളിമ തുടങ്ങിയ പുണ്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് വളർന്ന മാക്സിമസിന്റെ ജീവിതം മാതൃകാപരമായിരുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ അദ്ദേഹം സമ്പത്തെല്ലാം ദാനം...

അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ വിശുദ്ധ കാതറിന്‍ – November 25

എ.ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയായിൽ ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിലോ രാജകുടുംബത്തിലോ ആണ് വി.കാതറിൻ ജനിച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.വിശുദ്ധയെപ്പറ്റിയുള്ള ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളില്ലെങ്കിലും പുരാതനകാലങ്ങളിലെ കുരിശുയുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ വിശുദ്ധയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി കാണാം.വിജ്ഞാനദാഹിയായിരുന്ന വി.കാതറിൻ...

AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്നുമുതൽ…

റൂഹാ മൗണ്ട്: ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് മുതൽ (2023 നവംബർ 23) ആരംഭിക്കുന്നു. നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ 2023 നവംബർ...

റോമിലെ ഒരു കുലീന കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന വിധവയായ വി.ഫെലിസിറ്റയും അവളുടെ ഏഴ് പുത്രന്മാരും മാതൃകാപരമായ ക്രൈസ്തവജീവിതമായിരുന്നു നയിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതസാക്ഷ്യം അനേകം വിജാതീയരെ ക്രിസ്തുവിലേക്കടുപ്പിച്ചു.ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും കാരുണ്യപ്രവർത്തികളിലും വ്യാപൃതയായ ഫെലിസിറ്റയുടെയും മക്കളുടെയും വിശ്വാസജീവിതം വിജാതീയരിൽ അമർഷമുള്ളവാക്കി. അവരുടെ ക്രിസ്തുവിശ്വാസം ദേവന്മാർ കോപിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചക്രവർത്തിയുടെ അടുക്കൽ വിജാതീയപുരോഹിതർ അവരെ ദേവന്മാർക്ക് ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചക്രവർത്തിയായ ഔരേലിയൂസ് മുഖ്യനായ പുബ്ലിയോസിനോട് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിജാതീയദേവന്മാർക്ക് ബലിയർപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അതിനെ എതിർത്ത ഫെലിസിറ്റായെയും മക്കളെയും വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മക്കളുടെ നിത്യജീവൻ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനായി ഫെലിസിറ്റ ധൈര്യപ്പെടുത്തി.ദേവന്മാർക്ക് ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൂബ്ലിയൂസ് പ്രലോഭിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ നിത്യജീവനാണ് താൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ അതിനെ നേരിട്ടു. അവളുടെ ഏഴ് മക്കളിൽ ഒരാൾ ചമ്മട്ടിയടിയേറ്റും 2 പേർ വടികൊണ്ടുള്ള മർദ്ദനമേറ്റും ഒരാൾ വലിയ ഒരു ഗർത്തത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടും 3 പേർ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടും രക്തസാക്ഷികളായി.അവസാനം ഫെലിസിറ്റായും ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിയായി. എ.ഡി 164ലായിരുന്നു രക്തസാക്ഷിത്വം.

കടപ്പാട് : പ്രവാചകശബ്ദം

ഈ വിശുദ്ധരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക:
https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3674

Saints of the Day – St Felicitas (c 101- c 165) and her Seven Holy Sons (Died c 165) Martyrs.

http://www.pravachakasabdam.com/index.php/site/news/1856

https://chat.whatsapp.com/HFQlWLYvdCD4PAIpYDn22D

PDM Ruha Mount

More articles

Latest article

വിശുദ്ധ ബിബിയാന – December 02

വിശുദ്ധ ബിബിയാന December 02 ലേഖകൻ: ബ്രദർ ജെറിൻ PDM - Ruha Mount Media Team എ.ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വി.ബിബിയാനയുടെ മാതാപിതാക്കളായിരുന്ന ഫ്ലാവിയനും ഡഫ്രോസയും ക്രിസ്തുവിശ്വാസികളും രക്തസാക്ഷികളുമായിരുന്നു.റോമൻ പടയാളിയായിരുന്ന ഫ്ലാവിയൻ ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തെപ്രതി...

റെയിസിലെ വിശുദ്ധ മാക്സിമസ് – November 27

എ.ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വി. മാക്സിമസ് ഫ്രാൻസിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം, ആശയടക്കം, എളിമ തുടങ്ങിയ പുണ്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് വളർന്ന മാക്സിമസിന്റെ ജീവിതം മാതൃകാപരമായിരുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ അദ്ദേഹം സമ്പത്തെല്ലാം ദാനം...

അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ വിശുദ്ധ കാതറിന്‍ – November 25

എ.ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയായിൽ ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിലോ രാജകുടുംബത്തിലോ ആണ് വി.കാതറിൻ ജനിച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.വിശുദ്ധയെപ്പറ്റിയുള്ള ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളില്ലെങ്കിലും പുരാതനകാലങ്ങളിലെ കുരിശുയുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ വിശുദ്ധയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി കാണാം.വിജ്ഞാനദാഹിയായിരുന്ന വി.കാതറിൻ...

AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്നുമുതൽ…

റൂഹാ മൗണ്ട്: ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് മുതൽ (2023 നവംബർ 23) ആരംഭിക്കുന്നു. നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ 2023 നവംബർ...

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് – November 21

പരി.കന്യകാമറിയത്തെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളായ യോവാക്കിമും അന്നായും ദൈവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ തിരുനാളിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. പരി. കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥമായ യാക്കോബിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിൻപ്രകാരം...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ruhanews/public_html/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ruhanews/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111