Friday, December 1, 2023

രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിൻ – June 1

Must read

റെയിസിലെ വിശുദ്ധ മാക്സിമസ് – November 27

എ.ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വി. മാക്സിമസ് ഫ്രാൻസിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം, ആശയടക്കം, എളിമ തുടങ്ങിയ പുണ്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് വളർന്ന മാക്സിമസിന്റെ ജീവിതം മാതൃകാപരമായിരുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ അദ്ദേഹം സമ്പത്തെല്ലാം ദാനം...

അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ വിശുദ്ധ കാതറിന്‍ – November 25

എ.ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയായിൽ ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിലോ രാജകുടുംബത്തിലോ ആണ് വി.കാതറിൻ ജനിച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.വിശുദ്ധയെപ്പറ്റിയുള്ള ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളില്ലെങ്കിലും പുരാതനകാലങ്ങളിലെ കുരിശുയുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ വിശുദ്ധയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി കാണാം.വിജ്ഞാനദാഹിയായിരുന്ന വി.കാതറിൻ...

AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്നുമുതൽ…

റൂഹാ മൗണ്ട്: ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് മുതൽ (2023 നവംബർ 23) ആരംഭിക്കുന്നു. നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ 2023 നവംബർ...

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് – November 21

പരി.കന്യകാമറിയത്തെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളായ യോവാക്കിമും അന്നായും ദൈവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ തിരുനാളിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. പരി. കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥമായ യാക്കോബിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിൻപ്രകാരം...

A. D 103ൽ ഗ്രീക്കുകാരായ വിജാതിയ മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായി പിറന്ന വിശുദ്ധൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു സത്യാന്വേഷിയായിരുന്നു. പ്രശസ്ത തത്വചിന്തകനായ പ്ളേറ്റോയുടെ ശിഷ്യൻ കൂടിയായിരുന്ന വിശുദ്ധന് എന്നാൽ പൂർണമായ സത്യത്തെ തത്വചിന്തകരിലും അവരുടെ പഠനങ്ങളിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ അജ്ഞാതനായ ഒരു വൃദ്ധൻ വിശുദ്ധന് ഒരിക്കൽ ഒരു ബൈബിൾ നൽകുകയും തത്വചിന്തകളുടെ അപൂർണ്ണതയെയും ബൈബിളിന്റെ പൂർണതയേയും പറ്റി അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വചനത്തിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും വളർന്ന വിശുദ്ധൻ തന്റെ മുപ്പതാം വയസിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും, അതിനെതിരെ വരുന്ന യഹൂദരുടെയും മറ്റ് അവിശ്വാസികളുടെയും ആരോപണങ്ങളെ നേരിടാനുമായി വിശുദ്ധൻ പ്രയത്നിച്ചു. ഇതിനായി അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശുദ്ധൻ രചിച്ചു.അക്കാലത്ത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രചാരത്തിനും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വിവരണം നൽകുന്നതിലും ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏറെ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.വാളിന്റെ വെട്ടേറ്റു ഞരുക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ, വെട്ടിയൊരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ ഉയർന്നുവരുന്ന മുന്തിരിച്ചെടി പോലെയാണെന്ന് വിശുദ്ധൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രക്തസാക്ഷികളുടെ ജീവിതങ്ങളാൽ ഏറെ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിശുദ്ധനും അവസാനം രക്തസാക്ഷിത്വ മകുടം ചൂടി.A.D 165ലാണ് റോമാക്കാരുടെ കൈകളാൽ വിശുദ്ധൻ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചത്.

ഈ വിശുദ്ധനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക:
https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-justin-martyr-486

Saint Justin Martyr

https://chat.whatsapp.coᵏᵏᵉçᵍm/HFQlWLYvdCD4PAIpYDn22D

PDM Ruha Mount

More articles

Latest article

റെയിസിലെ വിശുദ്ധ മാക്സിമസ് – November 27

എ.ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വി. മാക്സിമസ് ഫ്രാൻസിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം, ആശയടക്കം, എളിമ തുടങ്ങിയ പുണ്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് വളർന്ന മാക്സിമസിന്റെ ജീവിതം മാതൃകാപരമായിരുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ അദ്ദേഹം സമ്പത്തെല്ലാം ദാനം...

അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ വിശുദ്ധ കാതറിന്‍ – November 25

എ.ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയായിൽ ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിലോ രാജകുടുംബത്തിലോ ആണ് വി.കാതറിൻ ജനിച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.വിശുദ്ധയെപ്പറ്റിയുള്ള ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളില്ലെങ്കിലും പുരാതനകാലങ്ങളിലെ കുരിശുയുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ വിശുദ്ധയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി കാണാം.വിജ്ഞാനദാഹിയായിരുന്ന വി.കാതറിൻ...

AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്നുമുതൽ…

റൂഹാ മൗണ്ട്: ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് മുതൽ (2023 നവംബർ 23) ആരംഭിക്കുന്നു. നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ 2023 നവംബർ...

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് – November 21

പരി.കന്യകാമറിയത്തെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളായ യോവാക്കിമും അന്നായും ദൈവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ തിരുനാളിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. പരി. കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥമായ യാക്കോബിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിൻപ്രകാരം...

ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈവനിംഗ് നൂറാം എപ്പിസോഡിലേയ്ക്ക്…

റൂഹാ മൗണ്ട്: 2021ഡിസംബറിൽ Fr. Xavier Khan Vattayil RM Tv എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ആരംഭിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈവനിംഗ് ലൈവ് ശുശ്രൂഷ...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ruhanews/public_html/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ruhanews/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111