Friday, December 1, 2023

വിശുദ്ധ ക്ലാര – August 11

Must read

റെയിസിലെ വിശുദ്ധ മാക്സിമസ് – November 27

എ.ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വി. മാക്സിമസ് ഫ്രാൻസിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം, ആശയടക്കം, എളിമ തുടങ്ങിയ പുണ്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് വളർന്ന മാക്സിമസിന്റെ ജീവിതം മാതൃകാപരമായിരുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ അദ്ദേഹം സമ്പത്തെല്ലാം ദാനം...

അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ വിശുദ്ധ കാതറിന്‍ – November 25

എ.ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയായിൽ ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിലോ രാജകുടുംബത്തിലോ ആണ് വി.കാതറിൻ ജനിച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.വിശുദ്ധയെപ്പറ്റിയുള്ള ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളില്ലെങ്കിലും പുരാതനകാലങ്ങളിലെ കുരിശുയുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ വിശുദ്ധയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി കാണാം.വിജ്ഞാനദാഹിയായിരുന്ന വി.കാതറിൻ...

AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്നുമുതൽ…

റൂഹാ മൗണ്ട്: ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് മുതൽ (2023 നവംബർ 23) ആരംഭിക്കുന്നു. നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ 2023 നവംബർ...

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് – November 21

പരി.കന്യകാമറിയത്തെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളായ യോവാക്കിമും അന്നായും ദൈവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ തിരുനാളിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. പരി. കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥമായ യാക്കോബിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിൻപ്രകാരം...

1194ൽ ഇറ്റലിയിലെ അസീസ്സിയിലുള്ള ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വി.ക്ലാര ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ദൈവഭക്തി ഉദാരത,ശാന്തത എന്നീ സ്വഭാവഗുണങ്ങളുള്ളവളായിരുന്നു.കൗമാരപ്രായത്തിൽ അവൾ അസീസ്സിയുടെ തെരുവുകളിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വി.ഫ്രാൻസിസിന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് സുവിശേഷം അതിന്റെ പൂർണതയിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. വിവാഹലോചനകളെയെല്ലാം മറികടന്ന് 1212ലെ ഒരു ഓശാനഞായറാഴ്ച ദിവസം അവൾ രഹസ്യത്തിൽ വീടുവിട്ടിറങ്ങുകയും പോർസ്യുങ്കുള ദൈവാലയത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. അവിടെ വച്ച് വി.ഫ്രാൻസിസ് അവളുടെ ഭംഗിയുള്ള മുടി മുറിക്കുകയും ഒരു പരുക്കൻ സന്യാസവസ്ത്രം നൽകുകയും ചെയ്തു. അടുത്തുള്ള ബെനഡിക്റ്റൻ സന്യാസിനിമാരോടൊപ്പം ക്ലാരയെ താമസിപ്പിച്ചു.Order of poor ladies എന്നും പിന്നീട് Poor Clares എന്നും അറിയപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ്കൻ രണ്ടാം സഭയുടെ ആരംഭമായിരുന്നു അത്.പിന്നീട് സഹോദരി ആഗ്നസ് ഉൾപ്പടെ അനേകം പേർ ക്ലാരയോടൊപ്പം ഈ സന്യാസസമൂഹത്തിൽ ചേർന്നു.സാൻ ഡാമിയാനോയിലെ ആശ്രമത്തിൽ പരിപൂർണ്ണ ദാരിദ്ര്യം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിച്ച ഇവർ മാംസവർജ്ജനം നടത്തിയും നഗ്നപാദരായി നടന്നും വെറും നിലത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയും പരിഹാരജീവിതം നയിച്ചു.ആശ്രമാധിപയായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ക്ലാര 42 വർഷക്കാലം ആ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു. വിശുദ്ധയുടെ ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ മാർപ്പാപ്പ പോലും വന്നിരുന്നു.തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 27 വർഷങ്ങൾ വിശുദ്ധയ്ക്ക് രോഗത്തിന്റേതായ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു.1253ലായിരുന്നു വിശുദ്ധയുടെ മരണം.

കടപ്പാട് : പ്രവാചകശബ്ദം

ഈ വിശുദ്ധയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക:

Saint Clare of Assisi

St Clare of Assisi

http://www.pravachakasabdam.com/index.php/site/news/2164

https://chat.whatsapp.com/HFQlWLYvdCD4PAIpYDn22D

PDM Ruha Mount

More articles

Latest article

റെയിസിലെ വിശുദ്ധ മാക്സിമസ് – November 27

എ.ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വി. മാക്സിമസ് ഫ്രാൻസിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം, ആശയടക്കം, എളിമ തുടങ്ങിയ പുണ്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് വളർന്ന മാക്സിമസിന്റെ ജീവിതം മാതൃകാപരമായിരുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ അദ്ദേഹം സമ്പത്തെല്ലാം ദാനം...

അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ വിശുദ്ധ കാതറിന്‍ – November 25

എ.ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയായിൽ ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിലോ രാജകുടുംബത്തിലോ ആണ് വി.കാതറിൻ ജനിച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.വിശുദ്ധയെപ്പറ്റിയുള്ള ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളില്ലെങ്കിലും പുരാതനകാലങ്ങളിലെ കുരിശുയുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ വിശുദ്ധയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി കാണാം.വിജ്ഞാനദാഹിയായിരുന്ന വി.കാതറിൻ...

AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്നുമുതൽ…

റൂഹാ മൗണ്ട്: ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ AFCM ഗ്ലോബൽ അഭിഷേകാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് മുതൽ (2023 നവംബർ 23) ആരംഭിക്കുന്നു. നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ 2023 നവംബർ...

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് – November 21

പരി.കന്യകാമറിയത്തെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളായ യോവാക്കിമും അന്നായും ദൈവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ തിരുനാളിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. പരി. കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ് വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥമായ യാക്കോബിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിൻപ്രകാരം...

ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈവനിംഗ് നൂറാം എപ്പിസോഡിലേയ്ക്ക്…

റൂഹാ മൗണ്ട്: 2021ഡിസംബറിൽ Fr. Xavier Khan Vattayil RM Tv എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ആരംഭിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈവനിംഗ് ലൈവ് ശുശ്രൂഷ...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ruhanews/public_html/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ruhanews/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111