യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെപ്രതി 364 മില്യൺ ക്രൈസ്തവർ ലോകമെമ്പാടുമായി പീഢിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

വത്തിക്കാൻ: ലോകത്ത് 364 മില്യൺ ക്രൈസ്തവർ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെപ്രതി...

Read More